Pro instituce

Úspora energie pro instituce

Poradenství Projekt Montáž Servis
  • Bezplatné energetické poradenství v rámci poradenské sítě EKIS
  • Řešení úspor energie dle nejnovějších poznatků a našich dlouholetých zkušeností
  • Vhodné využití alternativních zdrojů energie – TČ, solární systémy apod.
  • využití odpadního tepla – technologie, kompresorovny

 


NAŠE SPECIALITA: integrace znalostí a zkušeností z různých oborů (vytápění, větrání atd.) = lepší a efektivnější řešení